Diensten

Juridische dienstverlening in brede zin

Voor vrijwel alle zaken op juridisch gebied kunt u gebruik maken van mijn diensten. Inschakeling van een advocaat is meestal niet nodig.

Rechtsgebieden

Beoordelen en opstellen van overeenkomsten

Juridisch advies

Bemiddeling

Arbeidsgeschillen (werkgever of werknemer)

Beoordelen en opstellen vaststellingsovereenkomst (VSO)

Huurzaken (verhuurder of huurder)

Opstellen van klachten over deurwaarders

Opstellen van klachten over incassobureau’s

Bezwaarschriften ( o.a. Algemene Wet Bestuursrecht)

Opstellen en toetsen van algemene voorwaarden

Opstellen van reglementen

Bijstaan als gemachtigde bij kantonrechter (eiser of gedaagde)

Opstellen dagvaardingen, conclusies en andere stukken

Consumentenrecht / consumentenkoop

Opstellen verzetschrift bij strafbeschikkingen

Opstellen akkoord in een faillissement

Tarieven

Voor juridische werkzaamheden geldt  een uurtarief van € 95,00 exclusief btw.

Voor het opstellen van algemene voorwaarden geldt een vast tarief van € 350,00 exclusief btw.

Geen verborgen kosten zoals dossierkosten of kantoorkosten. Een eerste beoordeling is kostenloos.

Voor incassozaken gelden andere tarieven. Zie mijn pagina Incasso.

Verhalen van kosten

Steeds zal ik mijn opdrachtgever  zo goed mogelijk voorlichten over de kosten en de verhaalbaarheid daarvan. Het verhalen van kosten op de tegenpartij is het uitgangspunt maar dit is niet altijd (volledig) mogelijk.