Diensten

Juridische dienstverlening in brede zin

Voor vrijwel alle zaken op juridisch gebied kunt u gebruik maken van mijn diensten. Inschakeling van een advocaat is meestal onnodig en werkt  kostenverhogend en vertragend.

In zaken waarbij de Kantonrechter bevoegd is, hoeft er geen advocaat ingeschakeld te worden. De kantonrechter behandelt zaken waarbij de vordering maximaal € 25.000 bedraagt. Daarnaast beslist de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichtere strafzaken en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000).

rechtsgebieden

Beoordelen en opstellen van overeenkomsten

Juridisch advies

Bemiddeling

Arbeidsgeschillen (werkgever of werknemer)

Beoordelen en opstellen vaststellingsovereenkomst (VSO)

Huurzaken (verhuurder of huurder)

Opstellen van klachten over deurwaarders

Opstellen van klachten over incassobureau’s

Bezwaarschriften ( o.a. Algemene Wet Bestuursrecht)

Opstellen en toetsen van algemene voorwaarden

Bijstaan als gemachtigde bij kantonrechter (eiser of gedaagde)

Opstellen dagvaardingen, conclusies en andere stukken

Consumentenrecht (zie hieronder)

consumentenrecht / consumentenkoop

Het consumentenrecht geeft regels die de rechten, en soms ook plichten, van de consument ( de particulier)  in het handelsverkeer vastleggen. Deze regels bestrijken heel diverse terreinen. Denk hierbij aan:

  • koop op afstand, zie  mijn blog 
  • colportage, zie  mijn blog
  • het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement
  • verzekeringen en regelingen in de reisbranche, zie  mijn blog

Als je als consument iets koopt bij een verkoper, zowel in een winkel als in een webshop, dan noemen we dat een consumentenkoop.

strafrecht

Opstellen verzetschrift tegen strafbeschikkingen Justitie

Ga altijd in verzet  tegen een opgelegde strafbeschikking ter voorkoming van een strafblad .  Verzet moet binnen twee weken na dagtekening dus spoed is geboden.

Actueel is ook de zogenaamde coronaboete. Deze wordt regelmatig op onjuiste gronden opgelegd dus verzet is zinvol.

faillissementen

In het geval van een faillissement kan ik de opdrachtgever bijstaan in het opstellen en aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers om het faillissement zo snel mogelijk te laten beëindigen.

tarieven

Voor juridische werkzaamheden wordt een uurtarief gehanteerd van € 95,00 exclusief btw. Voor het opstellen van algemene voorwaarden geldt een vast tarief van € 350,00 exclusief btw.

Geen verborgen kosten zoals dossierkosten of kantoorkosten. Een eerste schriftelijke beoordeling of een persoonlijk gesprek van 30 minuten is kostenloos.

Voor incassozaken gelden andere tarieven. Zie mijn pagina Incasso.

verhalen van kosten

Mijn opdrachtgever zal ik zo goed mogelijk voorlichten over de kosten en de verhaalbaarheid daarvan. Het verhalen van kosten op de tegenpartij is het uitgangspunt.