fbpx
Werkwijze

 

Uw debiteur krijgt  van mij een eerste aanmaning. Daarin wordt vermeld: het factuurbedrag, de vertragingsrente en de incassokosten met daarbij een betaaltermijn van zeven dagen.

Als er niet tijdig wordt gereageerd of wordt betaald , volgt een tweede aanmaning . Het dan openstaande bedrag wordt vermeld en er wordt een betalingstermijn gesteld van vijf dagen.

 

Strikte termijnen

 

De hierboven genoemde termijnen worden  strikt gehanteerd.

Volgt er nog geen reactie of betaling dan wordt contact opgenomen om de verdere mogelijkheden te bespreken. Dat kan betekenen dat wordt geadviseerd om een procedure bij de kantonrechter te beginnen. Natuurlijk niet zonder een voorafgaande toelichting ten aanzien van de kosten en de risico’s.

De gerechtelijke procedure wordt geheel verzorgd door mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso.

Meer informatie:  Het incassotraject.

 

Ondernemer en een particulier

 

De 14 dagen brief:

Er moet een particuliere debiteur (natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) nog een laatste kans worden geboden  in de vorm van een 14 dagen brief voordat incassokosten mogen worden berekend.  Zie de link onderaan deze pagina.

Bij een overeenkomst tussen ondernemingen (B2B) zijn er meestal algemene voorwaarden van toepassing. Deze bevatten een bepaling over incassokosten en een 14 dagen brief is dan niet noodzakelijk. Toch is mijn advies om deze brief wel te sturen als de debiteur een eenmanszaak betreft, de zogenaamde zzp-er.

 

Incassotarieven

 

Hoofdsom                  
tot en met

Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40) 
€ 5.000 € 375 + 10% over
(hoofdsom – € 2.500)
€ 625
€ 10.000 € 625 + 5% over
(hoofdsom – € 5.000)
€ 875
€ 200.000 € 875 + 1% over
(hoofdsom – € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom – € 200.000)
€ 6.775

Deze bedragen zijn exclusief btw.

Handige hulpmiddelen:

Incassokosten calculator
14 dagen brief