Incasso

Het incassotraject

Heeft u te maken met een klant die niet betaalt? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Uw debiteur krijgt een eerste aanmaning. Daarin wordt vermeld het factuurbedrag, de vertragingsrente en de incassokosten. Uw debiteur krijgt een termijn van zeven dagen om alsnog te betalen.

Als er niet tijdig wordt gereageerd of wordt betaald , volgt een tweede aanmaning . Het dan openstaande bedrag wordt vermeld en er wordt een betalingstermijn genoemd van vijf dagen.

Zie voor meer achtergronden bij het incassotraject mijn blog over dit onderwerp.

 
strikte termijnen

De hierboven genoemde termijnen worden  strikt gehanteerd. Een termijn stellen en vervolgens niet hanteren heeft geen enkele zin.

Volgt er nog geen reactie of betaling dan neem ik contact op om de verdere mogelijkheden te bespreken. Dat kan  betekenen dat ik adviseer om een procedure bij de rechtbank te beginnen. Natuurlijk zal ik  vooraf zo goed mogelijk voorlichten over het kostenrisico.

Als er geprocedeerd moet worden dan stel ik zelf de dagvaarding op en voer deze procedure  als gemachtigde. Is inschakeling van bijvoorbeeld een deurwaarder nodig? Ook dat wordt verzorgd.

Dat heet dossierbehandeling van A tot Z en u heeft maar met één aanspreekpunt te maken. Dat werkt wel zo prettig.

Er bestaan geen abonnementen. U hoeft bij niet extra te betalen voor zaken waarop u, volgens mij, gewoon recht heeft.

 
ondernemer en een particuliere debiteur

De 14 dagen brief:

Er moet een particuliere debiteur (consument) nog een laatste kans worden geboden  in de vorm van een 14 dagen brief voordat incassokosten mogen worden berekend.  Onderaan deze pagina staat een link naar een dergelijke brief en deze mag gebruikt worden.

Bij een B2B overeenkomst zijn er  algemene voorwaarden van toepassing. Deze bevatten meestal een bepaling over incassokosten en een 14 dagen brief is dan niet noodzakelijk.

 
Incassotarieven

Hoofdsom                  
tot en met

Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40) 
€ 5.000 € 375 + 10% over
(hoofdsom – € 2.500)
€ 625
€ 10.000 € 625 + 5% over
(hoofdsom – € 5.000)
€ 875
€ 200.000 € 875 + 1% over
(hoofdsom – € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom – € 200.000)
€ 6.775
 

Deze bedragen zijn exclusief btw.

 
Handige tools

 

Berekening Incassokosten                                                                     14 Dagen Brief