fbpx

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso zaakdoende te (7827SP) Emmen aan het adres Rietgans 19, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso

Rietgans 19

7827 SP Emmen

Tel. 06-80130038

Mail: info@nienhuisjurist.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

 

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om correspondentie aan u te zenden
  • R.A. Nienhuis jurist & incasso verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  • Het afhandelen van uw betaling

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso) tussen zit. mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, alle beveiligd met encryptie en/of wachtwoorden.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

 

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als algemene bewaartermijn wordt 7 jaar gehanteerd, aansluitende op de wettelijke fiscale verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

 mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

 

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nienhuisjurist.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe  persoonsgegevens beveiligd worden

 

mr. R.A. Nienhuis jurist & incasso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nienhuisjurist.nl.