fbpx

Het kan gebeuren dat een bedrijf zo zeer in de problemen komt dat een faillissement niet te vermijden is. Een faillissement betekent dat een bedrijf niet meer aan zijn lopende verplichtingen kan voldoen. Eén van die verplichtingen is de betaling van loon aan de werknemers. Wat kan een werknemer ondernemen om toch betaald te krijgen?

 

Gevolgen faillissement

 

Als iemand failliet gaat, verliest hij of zij de bevoegdheid om over zijn of haar vermogen te beschikken. In geval van een faillissement van een werkgever betekent dit dat er ook geen loon meer mag worden uitbetaald. Er wordt door de Rechtbank een curator benoemd en deze beheert dan het vermogen van de werkgever. Een taak van de curator is onder meer het verdelen van het aanwezige geld onder de schuldeisers.

 

Rangorde schuldeisers

 

De hoofdregel is de zogenaamde “paritas creditorum”. Dat is latijn voor de gelijkheid van schuldeisers. Iedere schuldeiser behoort in beginsel een evenredig deel van zijn vordering te krijgen. Maar deze regel is een wassen neus omdat er erg veel voorrechten bestaan. De hypotheekhouder ( de Bank) krijgt meestal eerst zijn geld en dan gaat de fiscus er met de rest van door. Het recht op doorbetaling van loon (en pensioen enz.) is wel een bevoorrechte vordering en de hoofdregel is dan ook niet van toepassing. Helaas gaan de bank en de fiscus wel voor dus meestal blijft de werknemer toch met lege handen staan.

 

Ontslag

 

De curator kan elke werknemer ontslag aanzeggen. Er hoeft geen toestemming van het UWV te worden gevraagd. De curator zegt de arbeidsovereenkomst op met een termijn van -meestal- zes weken.

De curator is in beginsel verplicht de loonbetalingen over te nemen maar dit zal in de praktijk  niet vaak gebeuren. Het faillissement is natuurlijk niet voor niks uitgesproken.

 

Het UWV

 

Deze instantie kan de loonbetaling overnemen maar doet dit niet automatisch. De werknemer moet zelf melding maken van het feit dat er geen loon meer wordt betaald. Deze melding moet binnen een week worden gedaan.

De hoogte van de uitkering die het UWV verstrekt wordt bepaald door de hoogte van het loon en van de periodes voor en na het opzeggen van het dienstverband door de curator.

Verder kan er aanspraak worden gemaakt op betaling van het opgebouwde vakantiegeld voor een periode van maximaal een jaar.

 

Meer informatie

 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van het UWV.