Incasso

Mijn dienstverlening op het gebied van incasso:

 

Krijgt u te maken met een niet betalende klant? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Uw niet betalende klant (debiteur) krijgt een eerste aanmaning. Daarin wordt vermeld het factuurbedrag, de vertragingsrente en de incassokosten. Uw debiteur krijgt een termijn van zeven dagen om alsnog te betalen.

Als er niet gereageerd of betaald wordt, wordt een tweede aanmaning verzonden. Het dan openstaande bedrag wordt vermeld en er wordt een betalingstermijn genoemd van vijf dagen.

 

Het spreekt voor zich dat deze termijnen strikt worden gehanteerd.

Daarnaast wordt nog geprobeerd om de debiteur telefonisch of via sociale media te bereiken. Dat kan ook in de avonduren.

Volgt er nog geen reactie of betaling dan neem ik contact met u op om de verdere mogelijkheden te bespreken. Dat kan  betekenen dat ik u adviseer om een procedure bij de rechtbank te beginnen. Natuurlijk zal ik u vooraf zo goed mogelijk voorlichten over het eventuele kostenrisico.

Als er geprocedeerd moet worden dan stel ik zelf de dagvaarding op en voer deze procedure namens u als gemachtigde. Is inschakeling van bijvoorbeeld een deurwaarder nodig? Dan zorg ik daarvoor.

 

U heeft één aanspreekpunt en dat ben ik.

Mijn aanpak is daadkrachtig en ik heb uw belang voor ogen. Als u bijvoorbeeld de klantrelatie graag wilt behouden dan zal ik mijn aanpak daarop aanpassen.

Als u telefonisch contact met mij opneemt, krijgt u mij te spreken en niet steeds een andere medewerker aan wie u weer moet uitleggen wie u bent en waarvoor u belt.

Er wordt niet gewerkt met abonnementen. Waarom zou u extra moeten betalen voor “voordelen” waarop u gewoon recht heeft?

 

Ook bij incassozaken wordt dus maatwerk geleverd.

Als u een incasso uit handen wilt geven dan zal ik vooraf  kosteloos zo goed mogelijk beoordelen of dit zinvol is.  Neemt u dus gerust contact met mij op.

 
Bent u ondernemer en is uw debiteur een particulier? 
Lees dan het volgende goed door!

 

De 14 dagen brief:

U dient een particuliere debiteur (consument) nog een laatste kans in de vorm van een 14 dagen brief te geven voordat de u vordering ter incasso uit handen mag geven.  Zie het voorbeeld onder aan deze pagina.

Voldoet u niet aan deze voorwaarde dan betekent dit meestal dat een rechter de incassokosten niet zal toewijzen. Met andere woorden: deze komen dan voor uw eigen rekening.

Bij een B2B overeenkomst zijn er  algemene voorwaarden van toepassing. Deze bevatten meestal een bepaling over incassokosten en een 14 dagen brief is dan niet noodzakelijk.

 

Tarief incassowerkzaamheden

Voor de incassowerkzaamheden hanteer ik de tarieven zoals deze zijn vermeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012.

Hoofdsom                  
tot en met

Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40) 
€ 5.000 € 375 + 10% over
(hoofdsom – € 2.500)
€ 625
€ 10.000 € 625 + 5% over
(hoofdsom – € 5.000)
€ 875
€ 200.000 € 875 + 1% over
(hoofdsom – € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom – € 200.000)
€ 6.775
 

Deze bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Handige tools:

 

Berekening Incassokosten                                                                     14 Dagen Brief