fbpx

Bij een juridisch probleem wordt al snel een advocaat ingeschakeld.  In veel gevallen is dit helemaal niet nodig of verplicht en werkt dit alleen maar kostenverhogend.

 

Advocaat verplicht

 

Een advocaat is alleen verplicht als de wet dit voorschrijft. Hierbij kan je denken aan de aard van de zaak. In zaken van familierecht schrijft de wet dit voor, maar ook in zaken als het aanvragen van een faillissement. Daarnaast is bij vorderingen die tot de bevoegdheid van de civiele kamer van de rechtbank behoren een advocaat verplicht. Even heel kort door de bocht: dat zijn zaken met een financiële waarde van meer dan € 25.000,00. Voor zaken met een lagere waarde is de kantonrechter bevoegd en daar kan je zelfs in persoon procederen. Of dit verstandig is kan worden afgevraagd.

 

Maar alle kosten zijn  toch voor de verliezer?

 

Op zich is dit waar. Maar de rechtbanken gaan uit van een zogenaamd liquidatietarief voor proceshandelingen. Dat zijn vaste bedragen die de rechtbank aan de winnende partij toekent. De waarde van een punt varieert van € 384 tot € 3.211. Dat lijkt kostendekkend maar stel je de situatie voor dat een advocaat 10 uren in een proceshandeling heeft gestoken en dat daarvoor 1 punt van € 384 wordt toegewezen. Een advocaat hanteert meestal een uurtarief van € 200 zodat het verschil van ruim € 1.600 voor rekening van de opdrachtgever komt. Dus dan kan je ondanks het feit dat alle kosten zijn toegewezen door de rechter, alsnog een flinke nota van je eigen advocaat krijgen. Als je dan zegt : “dat wist ik niet” dan wordt er verwezen naar de algemene voorwaarden.

 

Dan vraag ik toch toevoeging aan?

 

De wet noemt dit gesubsidieerde rechtsbijstand.  De bedoeling is om een ieder die dat nodig heeft, te voorzien van goede rechtsbijstand. Helaas heeft de overheid het noodzakelijk geacht om flink het mes te zetten in deze bijstand. De inkomensgrenzen zijn verhoogd en de vergoedingen verlaagd. Dit heeft als gevolg dat er een steeds kleinere groep in aanmerking komt voor toevoeging.

De zogenaamde middeninkomens worden erg hard getroffen. Geen toevoeging maar ook niet de middelen hebben om het uurtarief van een advocaat te kunnen betalen. Vaak laat men het er maar bij zitten.

 

Mijn visie en dienstverlening

 

Als de wet niet voorschrijft dat een advocaat verplicht is, doe dit dan ook niet. De meeste juridische conflicten behoren tot de bevoegdheid van de kantonrechter en dan is een advocaat niet nodig. Juridische bijstand is wel aan te raden en daarbij kan ik u van dienst zijn. Door mij wordt een uurtarief gehanteerd dat minder dan de helft bedraagt van dat van een advocaat. Het hierboven genoemde puntentarief is dan in de meeste gevallen wel kostendekkend.

Daarnaast breng ik mijn opdrachtgevers steeds op de hoogte van de gemaakte kosten en van het kostenrisico van eventueel verder te nemen stappen. Er worden geen kantoorkosten of dossierkosten door mij in rekening gebracht.