fbpx

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) betreft meestal een overeenkomst die wordt gesloten bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

 

De vaststellingsovereenkomst in het algemeen

 

Een vaststellingsovereenkomst dient ervoor om, zoals de naam al aangeeft, bepaalde zaken vast te stellen tussen twee of meer partijen. Het doel van een vaststellingsovereenkomst is om een geschil op te lossen dan wel om een geschil te voorkomen. Een vaststellingsovereenkomst verschaft duidelijkheid.

 

De vaststellingsovereenkomst in het arbeidrecht

 

De meest voorkomende situatie is de werkgever die het dienstverband van de  werknemer wil beëindigen maar geen gronden heeft voor ontslag. In dergelijke gevallen zou de werkgever hiervoor toestemming moeten vragen aan het UWV of ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken bij de kantonrechter. Dit brengt de nodige kosten met zich mee.

De werkgever zoekt dan vaak de oplossing in een vaststellings-overeenkomst, ook wel genoemd beëindiging met wederzijds goedvinden.

In deze vaststellingsovereenkomst stemmen werkgever en werknemer in met het beëindigen van het dienstverband. De tekst zal zo worden opgesteld dat niemand iets te verwijten valt.

Voor de werknemer betekent dit dat er rechten op WW bestaan na het einde van het dienstverband. Hoe hoog deze WW is en hoe lang deze zal duren is afhankelijk van de duur van het dienstverband en het verdiende loon.

In een vaststellingsovereenkomst wordt dus de manier waarop de arbeidsovereenkomst eindigt inhoudelijk geregeld.

 

Is de werknemer verplicht om te tekenen ?

 

Het antwoord daarop is NEE. Een vaststellingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst. Ondanks de druk die soms vanuit de werkgever wordt uitgeoefend is de werknemer  zeker niet verplicht meteen te tekenen.

 

Waar gaat het vooral om ?

 

Over de meeste voorwaarden valt wel overeenstemming te bereiken.

Denk hierbij aan de opzegtermijn, een positief getuigschrift , een positieve referentie, geen negatieve uitlatingen, verval van een concurrentiebeding en/of relatiebeding, verval van een geheimhoudingsbeding, studiekosten, vrijstelling van werkzaamheden, uitbetaling van vakantiedagen, inlevering bedrijfseigendommen enz.

Er kan van alles geregeld worden in een vaststellingsovereenkomst. Ook zijn een aantal bepalingen min of meer verplicht zoals de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen voor de werknemer.

Belangrijk is ook dat er een bepaling wordt opgenomen dat de kosten voor juridische bijstand door de werkgever aan de werknemer worden vergoed.

Waar het vaak om gaat is de hoogte van de transitievergoeding . Dit is een bedrag ineens dat de werkgever aan de werknemer zal betalen bij beëindigen van het dienstverband. Over deze hoogte valt te onderhandelen maar er gelden in beginsel formules aan de hand deze wordt berekend.

 

Procedure bij de kantonrechter

 

Als de werkgever en de werknemer er samen niet uit  komen dan kan de kantonrechter worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit kan op verzoek van zowel de werknemer als de werkgever.

De kantonrechter heeft een ruime vrijheid in het bepalen of er een vergoeding verschuldigd is en hoe hoog deze vergoeding moet zijn. Ook de kantonrechter dient in beginsel de transitievergoeding toe te passen maar is daartoe niet verplicht.

 

Meer informatie ?

 

Neem vrijblijvend contact met mij om te bespreken wat ik voor u kan betekenen. Dit geldt voor zowel een werknemer als voor een werkgever.