Spam!

Naast juridisch dienstverlener ben ik natuurlijk ook gewoon ondernemer. Dat betekent dat ik ook actief de boer op moet om nieuwe opdrachtgevers te werven. Soms ben ik best wel naïef want ik bedacht me laatst dat ik naar willekeurige bedrijven en instanties mails zou kunnen sturen. Daarin kon ik mijn diensten aanprijzen. Tien seconden later bedacht ik me dat het wel eens spam zou kunnen zijn. Niet doen dus.

Wat is ook alweer spam?

Een onverwacht antwoord: dat is een soort worst uit de VS in een blikje. Vergelijkbaar met de bij ons meer bekendere Smac. Vormloos en best onsmakelijk om te zien.

Maar bij spam denkt iedereen natuurlijk niet aan worst maar aan ongevraagde toezending (meestal per e-mail) van nieuwsbrieven en het ongevraagd aanbieden van diensten. Ook bestaat het gevaar dat er virussen met de mail  worden mee gezonden.

Nu de stap van worst naar e-mail:

Monthy Python heeft in de jaren zeventig een spamsketch gemaakt over spam. In een restaurant kan een echtpaar alles bestellen, als er maar spam in zit. Een groep Vikingen in het restaurant roept zo hard om spam dat een normaal gesprek niet meer mogelijk is.

Je kan dus niet om spam heen en het irriteert en het stoort.

de moderne spam:

Er is niet 1 definitie maar een goede omschrijving is wel :

Spam herkent u aan 3 dingen:

  1. U krijgt een elektronisch bericht Bijvoorbeeld een e-mail, sms’je of een bericht via een app. Of u wordt gebeld door een bandje (spraakcomputer). De reclame is direct aan u verzonden. Een banner op uw scherm is bijvoorbeeld geen spam.
  2. Het gaat om reclame voor een product, dienst, idee of goed doel Met het bericht wil de afzender u iets laten kopen. Of uw aandacht vragen voor een goed doel of een bepaald idee.
  3. U heeft de afzender geen toestemming gegeven U heeft vooraf geen toestemming gegeven aan de afzender om u een bericht te sturen. En u bent of was geen klant van het bedrijf.

Regelmatig komt het ook voor dat dergelijke e-mail vergezeld gaat van een virus of andere schadelijke software. Denk hierbij aan spionage software en gijzelingssoftware.

Wat kan er tegen spam worden gedaan?

Om spam te voorkomen moet je zuinig omgaan met je e-mail adres. Niet overal dit adres invullen. Meld je niet aan voor vage nieuwsbrieven en heb je dat al wel gedaan, meld je dan weer af. Tegenwoordig moet deze mogelijkheid worden aangeboden.

Zorg dat je virusscanner ook spam berichten onderschept en wat ik zelf handig vind is een extra e-mail adres aanmaken waarmee je wat slordiger om kan gaan. Dan nog is het wel zaak om niet te klikken op bijlagen natuurlijk.

Maar dit zijn meer praktische tips.

Juridische maatregelen tegen spam

Een aantal jaren geleden liep het echt de spuigaten uit met spam. Daarop zijn er regels opgesteld en de instantie die met de handhaving is belast is de ACM (Autoriteit Consument & Markt)

Deze instanties kan forse boetes opleggen aan de volgende overtreders van de regels:

  • de verspreider (die op de verzendknop drukt),
  • de afzender (die de opdracht geeft) en
  • degene die meewerkt aan de verzending door bijvoorbeeld adressenbestanden te leveren.

Boetes kunnen oplopen tot een bedrag van € 900.000,00.

Melden van spam

Als je berichten hebt ontvangen die voldoen aan de bovenstaande criteria, dan kan je hiervan melding maken bij de voornoemde ACM.

Via dit formulier kan er een melding worden gedaan bij de ACM.

Ten slotte

In dit blog staat aan aantal links naar externe websites vermeld. Natuurlijk weet u dat ik betrouwbaar ben maar toch zullen er lezers zijn geweest die zonder verder te twijfelen op de links hebben geklikt. Zo makkelijk kan er dus schadelijke software worden binnengehaald.