Wat doe jij eigenlijk?

Deze vraag werd mij pas geleden gesteld en ik kwam erachter dat dit best een lastig te beantwoorden vraag is. Tenminste voor mij. Ik begon met te zeggen dat ik zelfstandig ondernemer ben en dat ik jurist ben maar ook een incassobureau “heb”. Uit de vage blik van mijn gesprekspartner maakte ik op dat dit geen antwoord op de vraag was. Tja, wat doe ik eigenlijk?

Jurist & Incasso

Uit mijn handelsnaam blijkt dat ik me bezig houd met twee gebieden. Als jurist bied ik juridische diensten aan en onder de noemer incasso probeer ik niet betaalde vorderingen te incasseren. Maar dit zijn zulke ruime omschrijvingen dat het niet meteen duidelijk is wat ik precies doe.

Jurist

Als jurist sta ik opdrachtgevers bij als deze tegen een juridisch probleem aanlopen. Deze opdrachtgevers zijn zowel ondernemingen als particulieren. Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Denk hierbij aan een vaststellingsovereenkomst bij een ontslag, het uittreden van een vennoot uit een vennootschap onder firma, een gekocht product wat niet goed functioneert, een geschil met een overheidsinstantie enz.

Mijn taak is dan om mijn opdrachtgever bij te staan en in de meeste gevallen zal ik een mooie en goed beargumenteerde brief sturen naar de wederpartij. Hopelijk zal deze wederpartij dan zo onder de indruk zijn dat er in ieder geval weer wordt meegewerkt aan een oplossing. Lukt dit niet, dan kan er voor worden gekozen een procedure op te starten bij de rechter. Door mij wordt dan de dagvaarding opgesteld en er volgt een procedure bij de rechtbank. Dat is een heel summiere uiteenzetting van wat een jurist doet. Zie voor meer informatie mijn dienstenpagina.

incasso

Een incasso-opdracht heeft betrekking op een niet betaalde factuur of op bijvoorbeeld een achterstand in een betaling inzake levensonderhoud. Mijn opdrachtgever heeft een aantal keren aangemaand maar geen betaling verkregen. De zaak wordt aan mij ter incasso gegeven zoals dat heet, en ik stuur een aanmaning verhoogd met incassokosten aan de niet betalende wederpartij, ook wel debiteur genoemd. Als er betaald wordt, is de zaak afgedaan. Wordt er niet betaald, dan zal er een procedure bij de rechter opgestart moeten worden.

Grens is niet duidelijk

Zoals blijkt uit de laatste zin kan het bij een incasso zaak dus ook zo zijn dat er geprocedeerd moet worden bij de rechter. Dat betekent dan ook dat mijn taak verandert van incasso naar jurist.

En ik heb het bewust nog niet vermeld, maar waar gaan nu de meeste juridische geschillen over? Juist, over het niet betalen van een factuur. Het komt niet zo heel vaak voor dat er zonder opgave van redenen gewoon niet betaald wordt. Vaak is er wel een reden en dat betekent dan ook dat wat op het eerste gezicht een incasso zaak is, er toch op uitdraait dat ik “mijn pet als jurist” op zal moeten zetten. Met argumenten zal ik proberen de wederpartij tot betaling te bewegen. Wordt er niet betaald, dan zal er geprocedeerd worden als mijn opdrachtgever dit wenst.

Conclusie

Op de vraag “wat doe je eigenlijk” zal ik nooit een antwoord kunnen geven wat meteen helemaal duidelijk maakt wat ik doe. Als jurist ben ik meestal bezig om met gebruikmaking van taal en argumenten een wederpartij te overtuigen. Natuurlijk moeten deze argumenten wel gebaseerd zijn op geldende (wettelijke) regels. Eenvoudige incassozaken komen niet zo vaak voor. Ook dan moet ik dus met mijn vaardigheden als jurist de wederpartij proberen tot betaling te bewegen. Natuurlijk hoort daarbij ook dat ik erg duidelijk maak dat er geprocedeerd gaat worden als er niet betaald wordt.

In de praktijk maakt het onderscheid trouwens  niet heel veel uit. Een opdrachtgever is in ieder geval bij mij aan het juiste adres.