Sluiting Schiphol

Op 29 april 2018 werd Schiphol volledig afgesloten.  Dat gold ook voor de toegangswegen naar Schiphol . Ook per trein was Schiphol onbereikbaar. Was er een terroristische aanslag? Nee, er was sprake van een stroomstoring in Amsterdam Zuid Oost.  Om chaos te voorkomen had Schiphol besloten de luchthaven af te sluiten. De vraag mag wel gesteld worden of dit wel zo nodig was.

Wat was er aan de hand?

Zoals gezegd was er een stroomstoring of beter gezegd een spanningsstoring waardoor inchecken niet mogelijk was. De belangrijkste systemen schakelden soepel over op noodstroom maar de systemen die nodig waren om de passagiers in te checken waren wel buiten werking.

Volgens Schiphol was volledige afsluiting noodzakelijk omdat er anders gevaarlijke situaties ontstaan met teveel mensen in uitpuilende terminals. Door de meivakantie waren er heel veel mensen onderweg naar de luchthaven en die “stroom” ( leuke woordspeling) moest worden onderbroken.

verplaatsen van de gevaarlijke situaties

Naar mijn mening was de beslissing van Schiphol een gevaarlijke. Je hoeft echt geen helderziende te zijn om te voorspellen wat er gaat gebeuren. De chaos is misschien niet op Schiphol maar wel op wegen en sporen naar Schiphol toe. Wat doet een reiziger? Die wil zijn vlucht halen en gaat desnoods lopend over de snelweg of het spoor naar Schiphol. Dat is pas levensgevaarlijk! Dan kan je beter een grote hoeveelheid passagiers op Schiphol laten komen en deze dan door voorlichting en uitleg kalm houden. Schiphol heeft nu het eigen probleem een beetje “over de schutting” gegooid. Lees dit artikel maar eens over de situatie op de snelwegen naar Schiphol.

Gevolgen stroomstoring

Op zich hebben zich geen rampen voorgedaan. Het enige probleem dat veel reizigers ondervonden was dat hun vlucht vertraagd of helemaal geannuleerd was. Dat kan je klein leed noemen maar als het je zelf overkomt zal je het toch als erg ervaren. De reguliere lezer van mijn blogs denkt nu meteen: he, er is vertraging, ik heb recht op schadevergoeding. Voor de minder reguliere lezer: lees dit blog maar eens over de rechten van de passagier bij vertraging van vluchten.

Geldt de regeling ook in dit geval?

De rechten van passagiers bij vertraging van vluchten geldt in situaties waarbij de vliegmaatschappij verantwoordelijk is voor de vertraging. In dit geval is dat niet zo. De vertraging was te wijten aan de stroomstoring en vervolgens de beslissing van Schiphol om de luchthaven volledig af te sluiten. Eigenlijk kunnen de vliegmaatschappijen er niets aan doen en is er sprake van overmacht.

Er kan worden betoogd dat dan Schiphol de schade van de passagiers maar moet betalen. Dat er schade is geleden staat wel vast. Passagiers hebben vaak tegen betaling van enkele honderden euro’s hun tickets moeten overboeken. Daarnaast is er de schade van bijvoorbeeld een dag minder vakantie terwijl voor deze dag wel betaald is. Maar ook hier kan worden gezegd dat er ook voor Schiphol een overmacht situatie bestaat. Schiphol kan niets doen aan de stroomstoring. Dat Schiphol te overdreven kan hebben gereageerd en niet de voorgeschreven regels heeft gevolgd, doet niets af aan het feit dat inchecken in geen geval mogelijk was. De passagier had hoe dan ook niet op tijd gevlogen.

De passagier de dupe?

Daar ga ik niet van uit. Naar mijn mening moet de passagier met schade zich  melden bij de vliegmaatschappij en die moet zich soepel opstellen. Dus geen beroep op overmacht doen en niet verwijzen naar Schiphol. De vliegmaatschappijen moeten maar een oplossing vinden met Schiphol. De vliegmaatschappijen kunnen ook samen optrekken met Schiphol richting de energieleverancier. Misschien dat er sprake is van aansprakelijkheid van deze leverancier. Op dit moment is de oorzaak nog niet bekend maar in ieder geval; moet de conclusie wel zijn dat de reiziger niet de dupe mag zijn van deze kwestie.

Ik ben wel van mening dat Schiphol fout heeft gehandeld door de luchthaven af te sluiten. Door deze beslissing zijn de levens van passagiers in gevaar gebracht. Je mag van een dergelijke organisatie verwachten dat deze is voorbereid op alle situaties. Het afsluiten van de luchthaven moet het uiterste middel zijn.

Het is een feit van algemene bekendheid dat mensen onverstandige  dingen doen en je kon vooraf met zekerheid zeggen dat er een chaos op de snelwegen en het spoor zou ontstaan.  Ik ben benieuwd of er nog een strafrechtelijk onderzoek volgt.