Ontevreden werknemers

 

Vandaag was in de media bericht dat de werkomstandigheden zijn verslechterd . Er zouden aan de kant van de werknemers vooral klachten bestaan over het gebrek aan zelfstandigheid en het ontbreken van een uitdaging in de werkzaamheden.

Zie hier het rapport Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt van TNO.

oorzaken van de ontevredenheid

De vraag die opkomt is natuurlijk waarom het aantal klachten is toegenomen. Het is te makkelijk om te concluderen dat er in het algemeen meer geklaagd wordt en dat Nederlanders daarin kampioen zijn. Ook kan de vraagstelling zo zijn geweest dat de kans groter is dat werknemers ontevreden zijn. Maar toch denk ik, en dat is echt mijn persoonlijke mening, dat er één onderliggende oorzaak is.

Het ontbreken van betrokkenheid van de werknemer

Als een werknemer betrokken is bij zijn onderneming dan zal hij niet gauw zijn ontevredenheid uiten. Een betrokken werknemer zal, als er klachten zijn, deze zelf proberen op te lossen en niet alleen klagen. Waarom ontbreekt echter deze betrokkenheid?

De regelgeving rond tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Dankzij de wetgeving in Nederland is een werkgever verplicht om na 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten de werknemer een vast contract aan te bieden. Het is heel goed te begrijpen dat een werkgever daar niet veel zin in heeft. Een werknemer op grond van een tijdelijk contract werkzaam is, weet dit ook en beseft dat hij of zij er na 3 contracten toch uit moet. Dat bevordert natuurlijk niet zijn betrokkenheid en inzet.

Daarnaast worden werknemers vaak ingehuurd via een payroll organisatie. Dat betekent dat ze dus niet in dienst zijn bij de onderneming waar de werkzaamheden worden verricht. Ook dit is niet bevorderlijk voor de betrokkenheid.

Managers

Dit onderwerp is een beetje een stokpaardje van mij. Naar mijn mening zijn al die lagen managers in een bedrijf niet nodig. Managers houden zich vaak bezig met micromanagement, beleggen vergaderingen omdat dat moet, en praten veel over problemen zonder deze problemen daadwerkelijk aan te pakken. De manager houdt zichzelf in stand.

Zie dit blog voor een paar leuke verhalen over managers.  Het lijken slechts leuke verhaaltjes maar er zit (meer dan) een kern van waarheid in.

Veel managers laten alleen wat van zich horen als er iets fout is gegaan en strijken met de eer als er iets goed is gegaan. Verder ontbreekt er door de top down benadering naar mijn mening vaak het contact met de werkvloer waar er de echte omzet wordt gemaakt.

Ook is er vaak een zwalkend beleid en worden er diverse projecten tegelijkertijd uitgezet zonder deze projecten af te maken. Dit houdt de managers bezig maar kan ernstige gevolgen hebben voor de onderneming.

Deze manier van leidinggeven is erg demotiverend voor de werknemers en erg slecht voor de betrokkenheid.

Inrichten van werkzaamheden

Waar vroeger een werknemer multi-inzetbaar was en van A tot Z wist hoe de processen in een bedrijf verliepen, wordt er tegenwoordig vaak gekozen voor een andere indeling. Er worden afdelingen opgezet die zich slechts met een onderdeel van het product of dienst bezighouden. Dat is naar mijn mening geestdodend voor de werknemer omdat hij of zij elke dag hetzelfde moet doen.

Bijkomend effect hierbij is dat ook niemand meer verantwoordelijkheid neemt. Mensen wijzen naar elkaar omdat niemand meer verantwoordelijk is voor het geheel.

Hoe kan je betrokken zijn als je geen plezier meer hebt en ook geen verantwoordelijkheid meer draagt?

Conclusie

Uit het rapport van TNO blijkt dat mensen ontevreden zijn over de werkomstandigheden omdat men niet zelfstandig is en de uitdaging mist. De oplossing dient volgens mij gevonden te worden in het bevorderen van de betrokkenheid van de werknemer.

Deze kan bereikt worden door het aanpassen van de vreemde regelgeving ten aanzien van tijdelijke contracten, het  fors verminderen van het aantal managers en het stellen van meer vertrouwen in en het geven van meer verantwoordelijkheid aan de werknemer.

Ik benadruk nogmaals dat het bovenstaande puur een eigen mening is en tegen de goed bedoelende, motiverende, positieve en betrokken manager, wil ik zeggen :

ga zo door en voel je vooral niet aangesproken