Letselschade

Letselschade kan je kort omschrijven als schade als gevolg van een verwonding. Er moet een verband bestaan tussen de verwonding en de schade ( causaliteit). De schade kan bestaan uit lichamelijke schade waarbij je moet denken aan gevallen van Whiplash. De schade kan ook zeker geestelijke schade zijn en deze wordt dan immateriële schade genoemd.

Oorzaken van letselschade

Als oorzaken van letselschade worden meestal de volgende voorbeelden genoemd:

  • verkeersongevallen
  • bedrijfsongevallen
  • medische fouten
  • ongelukken in de privé sfeer

Het gaat te ver om hier erg diep op in te gaan en iedereen kan wel voorbeelden bedenken hoe er schade kan ontstaan.

Materiele  schadevergoeding

Deze vergoeding wordt betaald om de financiële gevolgen van een schade te betalen. Bij een verkeersongeval kan dit dus betekenen dat het gedeelte van de ziekenhuis rekening wordt betaald. Maar ook als het slachtoffer arbeidsongeschikt wordt zal er moeten worden berekend wat zijn schade is omdat hij niet niet meer kan werken.

Immateriele schadevergoeding

Deze vorm van schadevergoeding wordt ook smartengeld genoemd. De naam zegt het eigenlijk al. Er wordt geld betaald om het geleden smart enigszins te vergoeden. Smart moet worden gezien als leed of gederfde levensvreugde. Natuurlijk is dit lastiger vast te stellen dan materiële schade.

Wettelijke bepaling

Artikel 6:106 BW bepaalt ondermeer het volgende:

“Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast” 

Het belangrijkste woord in deze omschrijving is “billijkheid”.

Dat betekent dat er geen vaste regels zijn en dat elke situatie afzonderlijk moet worden beoordeeld. Een rechter kan bijvoorbeeld naar eigen inzicht een dergelijke vergoeding toewijzen.

De Hoge Raad ( de hoogste rechter van Nederland) heeft wel criteria gegeven aan de hand waarvan de hoogte van schadevergoeding kan worden bepaald.

Denk hierbij aan de aard, omvang en duur van het leed.  Is er sprake van chronische pijn, schaamte voor littekens, depressiviteit ? Kan het slachtoffer zijn hobby nog uitoefenen?

Geen enorme schadevergoedingen

Zowel bij materiële schade als immateriële schadevergoedingen worden in Nederland geen enorme schadevergoedingen toegewezen. Doel is echt om de geleden schade te vergoeden.

Het hoogst uitgekeerd bedrag aan smartengeld is in Nederland € 200.000. Dat lijkt een hoog bedrag maar de situatie was als volgt.

De betreffende man was als gevolg van een richting hem gegooide molotovcocktail ernstig verbrand. Bijna 80% van zijn lichaam was verbrand en bijna de helft daarvan was derdegraads. Dan vind ik het bedrag van € 200.000 niet echt heel veel.

Verenigde Staten

Iedereen kent wel de verhalen uit Amerika. Daar worden schadevergoedingen betaald welke soms honderd miljoen bedragen. Het is daarom ook begrijpelijk dat advocaten in ziekenhuizen hun diensten aanbieden aan patiënten.

Denk hierbij aan de vrouw die koffie van McDonalds knoeide en een schadevergoeding kreeg van in eerste instantie bijna 3 miljoen dollar. Later werd dit verminderd tot een half miljoen dollar.

Dat lijkt een absurd bedrag maar het ging om een 79 jarige vrouw die maar liefst 16% van haar lichaam verbrandde met deels derdegraads brandwonden.

De koffie was  83 (!) graden celsius en er waren al eerder klachten geweest. McDonalds had hiermee niets gedaan. Na deze uitspraak heeft McDonalds de temperatuur wel verlaagd om te voorkomen dat klanten zich verbrandden aan de koffie. Of beter gezegd: dat McDonalds meer van deze rechtszaken moest voeren met het risico van hoge schadevergoedingen.

En hiermee komt een verschil naar voren met Nederland. Want bij ons is het de bedoeling om de schade te vergoeden. In Amerika wordt het smartengeld dus ook gebruikt om gedragsverandering te forceren. Uit het voorbeeld met de koffie blijkt dat de schadevergoeding wordt gebruikt als een soort boete.

Mijn verwachting is wel dat  de schadevergoedingen in Nederland hoger zullen worden maar nooit zo hoog als in Amerika.