fbpx

In mijn tijd als toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder werden  door kantoor brieven verstuurd om mijn komst op een bepaalde datum aan te kondigen. Idee daarachter was dat de mensen dan thuis waren en misschien nog voor mijn bezoek nog tot betaling over zouden gaan. Voor een juridische leek was het taalgebruik in deze brieven volstrekt onbegrijpelijk.

 

De deurwaarder komt voor de executie

 

Voor iemand die werkzaam is in de juridische wereld, is dit een vrij normale zin. Mensen die geen kennis hebben van juridische termen en niet eerder te maken hebben gehad met een deurwaarder, ligt dit natuurlijk helemaal anders.

Het is mij echt voorgekomen dat ik aanbelde en dat de bewoonster trillend en helemaal overstuur de deur voor mij opendeed. Het duurde even voordat ik deze oudere mevrouw gerustgesteld had. We gingen op de bank zitten en ik vroeg aan haar wat er aan de hand was. Het bleek echt dat ze dacht dat ik vreselijke dingen ging doen. Ze had de hele nacht wakker gelegen. Een executie betekende in haar ogen een terechtstelling en het bleek dat ze geen idee had wat ik kwam doen. Vervolgens legde ik haar uit dat ik alleen kwam om de inboedel op te schijven, dus voor een zogenaamd beslag. Alle spulletjes bleven staan en ze kreeg nog tijd om een regeling te treffen. (Nog niet leuk natuurlijk maar toch minder erg dan ze had verwacht).

Een andere keer dacht iemand dat ik haar zoon kwam meenemen…. Achteraf ergens wel een beetje grappig maar het maakt wel duidelijk dat er het nodige schort aan de duidelijkheid van de communicatie van deurwaarders. Dat komt vaak door het ouderwetse en formele taalgebruik. Inmiddels wordt vaak via een bijsluiter meer duidelijkheid gegeven.

 

Wat is executie

 

De executie van een gerechtelijke uitspraak of van bijvoorbeeld van een dwangbevel van het CJIB, houdt in dat deze uitspraak of het dwangbevel wordt tenuitvoergelegd. Vrijwillig gaat de schuldenaar (debiteur) niet tot betaling over en dan moet het maar onvrijwillig.

Tenuitvoerleggen is een taak van de deurwaarder. Dat kan een gerechtsdeurwaarder zijn maar ook een belastingdeurwaarder of een gemeentelijke deurwaarder.

Tenuitvoerleggen vindt plaats door het verhalen op vermogensbestanddelen van de debiteur. Maar dit is weer niet echt duidelijk. Dit betekent dat de deurwaarder beslag kan leggen op bijvoorbeeld de inboedel, de auto, de bankrekening, het loon, of op de voorlopige teruggave van de belastingdienst. Er worden dus spullen of geld van de debiteur afgepakt.

Wettelijke regeling tenuitvoerleggen: artikel 430 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

Na beslag

 

Na het gelegde beslag wordt het beslagene uitgewonnen. Dit houdt in dat de inboedel, de auto openbaar worden verkocht. In het geval van een beslag op de bankrekening draagt de bank het geld af of de werkgever houdt een gedeelte van het loon in. Over loonbeslag en dan met name over de beslagvrije voet zal ik binnenkort een blog schrijven want dit verloopt niet altijd hoe het zou moeten.

De schuld wordt dan voldaan door middel van het beslag en de gerechtelijke uitspraak of het dwangbevel is tenuitvoergelegd of te wel geëxecuteerd.

Wettelijke regeling beslag: artikel 439 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

Zijsprongetjes

 

Uit het bovenstaande wordt ook duidelijk wat de titel van het RTL programma “Uitstel van executie” betekent.

In dat programma gaat het trouwens niet om tenuitvoerlegging van een gerechtelijke uitspraak of van een dwangbevel, maar van de notariele akte van hypotheek. Als de eigenaar van de woning (de hypotheekgever) zijn verplchtingen niet nakomt mag de bank (de hypotheekhouder) de woning verkopen. Dan is er sprake van executie van de hypotheekakte. Dat gaat dus zonder tussenkomst van een rechter.

Tenuitvoerlegging kan ook betekenen dat er iets anders gedaan moet worden in plaats van een betaling.  Denk hierbij aan een vonnis waarin is bepaald dat iemand een woning moet verlaten. Dan bestaat de tenuitvoerlegging of executie uit het ontruimen van de gehuurde woning.