fbpx

Ik probeer altijd zo duidelijk mogelijk te zijn en het juridisch jargon te vertalen naar begrijpelijke taal. Natuurlijk niet naar Jip en Janneke taal maar het moet wel begrijpelijk zijn voor een opdrachtgever die niet dagelijks met het juridische bijltje hakt. Ik ging er van uit dat dit me lukte maar deze week werd ik met de neus op de feiten gedrukt.

 

De dagvaarding is betekend

 

Dit vertelde ik mijn opdrachtgever.  Daarnaast vertelde ik dat er tegen de zitting van 17 oktober was gedagvaard. Vervolgens bleef het even stil aan de andere kant van de telefoon. Toen werd de vraag gesteld: maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Nu ik deze zin teruglees: “de dagvaarding is betekend” besef ik mij dat dit voor de juridische leek volstrekte onzin lijkt.

Betekend betekent in dit geval dat een schriftelijk stuk door een deurwaarder is uitgebracht aan een persoon. Betekening betekent eigenlijk bezorgen op het juiste adres. Tegen een zitting dagvaarden betekent dat de zaak dan voor het eerst bij de rechtbank in behandeling is.

 

Wat staat in een dagvaarding ?

 

Als er een geschil bestaat tussen mensen en / of bedrijven dan kan het zijn dat er een rechter moet worden ingeschakeld. Deze mensen en / of bedrijven worden juridisch “partijen” genoemd. Je hebt dan de eisende partij en de gedaagde partij.

De wet bepaalt dat de meeste rechtszaken door middel van een dagvaarding worden gestart  (aanhangig gemaakt). Een dagvaarding moet aan veel formele eisen voldoen en voor de geïnteresseerde verwijs ik naar deze wettelijke bepalingen.

In een dagvaarding staat vermeld wie de eisende partij is en wie de gedaagde partij is. Vervolgens wordt uiteengezet waarom de eisende partij eist wat hij doet. Meestal gaat het om betaling van een bedrag en bij de dagvaarding moet alle correspondentie worden gevoegd.

 

Wie moet de dagvaarding uitbrengen ?

 

De wet bepaalt dat een dagvaarding door een waarder moet worden betekend. Hoe gaat het in de praktijk?

De waarder gaat op stap met 2 stapeltjes papier. Daarvan 1 origineel en 1 afschrift (kopie). Dit afschrift laat hij achter bij de gedaagde partij en het origineel gaat terug naar de opdrachtgever. Als er meer gedaagde partijen zijn krijgt ieder van hen een afschrift.

In de dagvaarding wordt door de deurwaarder vermeld aan wie de dagvaarding is betekend. Als hij niemand treft dan wordt het stuk achtergelaten in een gesloten envelop met daarop een aantal wettelijke vermeldingen.

De opdrachtgever stuurt dan het origineel naar de rechtbank en de rechter neemt de zaak in behandeling.

 

Kinken in de kabel

 

Zoals ik al kort aan heb gegeven moet een dagvaarding aan diverse wettelijke eisen voldoen. Eigenlijk moet een dagvaarding aan erg veel eisen voldoen op straffe van nietigheid ( de dagvaarding is dan niet geldig en de rechtbank neemt de zaak niet in behandeling). En dat kan flinke financiële gevolgen hebben voor een deurwaarder want hij of zij is verantwoordelijk. Daarom heeft deze beroepsgroep ook vaak een flinke aansprakelijkheidsverzekering.

Enkele voorbeelden  van deze eisen :

  • de datum van de dagvaarding moet geschreven zijn
  • alle voornamen van de eisende partij
  • er moet woonplaats gekozen worden in Nederland
  • de naam en het adres van de bevoegde rechtbank
  • op welke manier de gedaagde partij kan reageren
  • enz enz

Het opstellen en  betekenen van een dagvaarding is dus nog niet zo makkelijk.