FAQ

Opleiding en ervaring?

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen privaatrecht en strafrecht met daarbij de aantekening advocatuur.

Opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder aan de Universiteit van Utrecht.

Ruim 18 jaar ervaring als jurist en kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij diverse gerechtsdeurwaarders.

Wat kost het als u een vordering niet kunt incasseren?

Als dit een eenvoudige incasso betreft waarin verder geen rechtsmaatregelen zijn getroffen of andere werkzaamheden zijn verricht of andere kosten zijn gemaakt , dan reken ik een bedrag van  € 50,00 exclusief btw.

Waarom zou ik niet naar een gerechtsdeurwaarder gaan?

Een gerechtsdeurwaarder heeft twee petten, namelijk een incassobureau en een gerechtsdeurwaarders kantoor.  Als extern opdrachtgever van een gerechtsdeurwaarder heb ik zelf geen enkel belang bij de inschakeling van deze gerechtsdeurwaarder.  Dit gebeurt dan ook pas als het strikt noodzakelijk is.  Dat kan voor de opdrachtgever een flinke kostenbesparing betekenen.

Neemt u alle zaken in behandeling?

In beginsel wel. Maar als ik van mening ben dat de belangen van mijn opdrachtgever beter gediend zijn door bijvoorbeeld een specialist, dan verwijs ik door. Dat geldt ook voor zaken waarbij wettelijk is voorgeschreven dat een advocaat vereist is.

Moet er altijd een voorschot worden betaald?

Nee dat hoeft niet. Onder omstandigheden zal ik een voorschot vragen maar dat betreft vooral een voorschot om een procedure bij een rechter te beginnen. Kosten dagvaarding en griffierecht. Hier geldt dat ik vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid geef over de te maken kosten.

Is het kennismakingsgesprek echt gratis?

Ja. Een eerste gesprek is  kosteloos. Dat geldt ook voor een eerste beoordeling per e-mail.