Betalingstermijn

Een connectie van mij op LinkedIn plaatste onlangs een berichtje  over het overschrijden van de betalingstermijn door een zakelijke relatie. Hij vroeg zich af waarom veel bedrijven zich niet houden aan de van toepassing zijnde betalingstermijn van 30 dagen.

De reacties

Het was duidelijk dat de schrijver van het berichtje even zijn frustraties over de overschrijding van zijn betalingstermijn van zich af schreef. Maar wat kwamen er een reacties los! Mij verbaasde zowel het aantal als de heftigheid van de reacties. Het was duidelijk dat er een open zenuw was geraakt.

De wettelijke regeling

De wet kent een betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. Deze geldt als er verder niks is geregeld maar de meeste ondernemers hebben een eigen betalingstermijn in hun algemene voorwaarden.  Er kan een kortere termijn worden overeengekomen maar ook een langere.

Als iemand jou inschakelt voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van een dienst, dan zijn jouw algemene voorwaarden van toepassing.  Natuurlijk stuur je deze toe bij de opdrachtbevestiging.

De termijn van 30 dagen geldt ook bij de meest notoire wanbetaler, zijnde de overheid.

De praktijk

Er wordt niet op tijd betaald. En juridisch sta je in je recht. Maar als je een aanmaning stuurt dan loop je de kans dat er in de toekomst geen zaken meer jouw kant op komen.

Veel ondernemers laten het er dan ook bij zitten en zijn al blij dat er wordt betaald. Dat ze zelf in de financiële problemen kunnen komen, nemen ze dan maar voor lief.

De ondernemers die de betalingstermijn niet strak hanteren geven vaak als reden dat ze de zakelijke relatie niet op het spel willen zetten.

Wat een onzin

Het is natuurlijk absurd om te denken dat jij de zakelijke relatie op het spel zet om gewoon te vorderen waar je recht op hebt. Jij hebt een prestatie geleverd en als er dan niet op tijd betaald wordt, dan zet de wanbetaler de relatie op het spel!

Door niet op tijd te betalen neemt de relatie jou in het geheel niet serieus en als dit vaker gebeurt kan dit zelfs betekenen dat er steeds later of helemaal niet wordt betaald.

De enig juiste aanpak

Betaalt een klant de nota niet op tijd, stuur een vriendelijke betalingsherinnering. Het kan immers zijn dat de factuur -om welke reden dan ook- niet is ontvangen of de juiste persoon niet heeft bereikt.

Deze herinnering is heel normaal en daarin verzoek je om betaling binnen 7 dagen na datum herinnering.  En je geeft nog aan dat als de betaling de herinnering heeft gekruist deze herinnering als niet geschreven moet worden beschouwd.

Als er dan weer niet wordt betaald  kan je er nog een telefoontje aan wagen maar daarna  is er gewoon sprake van een wanbetaler. Bij een consument stuur je eerst nog een 14 dagen brief.

Bij een ondernemer hoef je een dergelijke brief niet te sturen.

En nogmaals, door het niet betalen van de factuur, heeft de wanbetaler laten zien de zakelijke relatie niet op waarde te schatten.

Als er dan nog niet wordt betaald, geef dan ook echt de vordering uit handen aan een incasso bureau, bij voorkeur natuurlijk aan mij.

En een beetje druk kan al goede resultaten opleveren. Er kan een betalingsregeling worden getroffen en je laat als ondernemer zien dat je niet met je laat sollen. En dat brengt ook met zich mee dat klanten je meer serieus gaan nemen en toch met nieuwe opdrachten komen.

Het uit handen geven van een vordering kost bij mij niet meteen de hoofdprijs. Alles wordt in overleg met de opdrachtgever gedaan en er worden geen onnodige kosten gemaakt. Wordt er helemaal geen resultaat geboekt dan reken ik een bedrag van € 50,00 ex btw. En richting fiscus kunt u dan ook aantonen dat er incassomaatregelen zijn getroffen.