Visie

Rechtsbijstand voor iedereen

Iedereen heeft recht op juridische bijstand. In de praktijk is dat niet altijd het geval. Vrijwel altijd ligt hieraan een financiële reden aan ten grondslag.

Mijn doel is kwalitatief goede juridische dienstverlening te leveren tegen een tarief dat fors lager ligt dan dat van een advocaat. Omdat ik mijn kosten laag houd kan ik dit scherpe tarief hanteren. Dit gaat zeker niet ten koste van de kwaliteit van de aangeboden dienstverlening.

Zie voor mijn tarieven het tabblad  Diensten .

Belang opdrachtgever

Het belang van de opdrachtgever staat voorop en ik hecht waarde aan een goede relatie met mijn opdrachtgevers .Dit betekent onder meer dat ik met een frisse  blik naar het probleem van de opdrachtgever zal kijken. Ik zal de opdrachtgever bijstaan in het vinden van een oplossing.

Steeds zal ik toelichten wat de kostenrisico’s zijn van eventueel te nemen verdere (gerechtelijke) stappen. Bij een incasso zullen de kosten zoveel mogelijk op de wanbetaler worden verhaald en bij berekening van kosten zoek ik aansluiting bij de gangbare en door de rechters aanvaarde regelingen.

Geen No cure no pay bij incasso

No cure no pay lijkt heel verleidelijk maar er schuilen diverse addertjes onder het gras. Indien u toch voor een dergelijk kantoor kiest, laat u zich dan goed voorlichten over het te berekenen percentage aan kosten bij een succesvolle incasso. Mijn bezwaar tegen  no cure no pay is dat uw incassobureau een eigen belang krijgt bij de incasso van vordering. En bij mij staat juist het belang van de opdrachtgever voorop.

vlotte en volledige behandeling van uw zaak

Er zullen niet eindeloos brieven door mij worden gestuurd met het verzoek om te betalen. Als er niet snel wordt betaald zal ik, na overleg met de opdrachtgever, de dagvaarding opstellen. En natuurlijk zal ik vooraf een zo goed mogelijke inschatting maken van het kostenrisico.