Diensten

Juridische dienstverlening in de breedste zin:

Voor vrijwel alle zaken op juridisch gebied kunt u mij  inschakelen. Steeds minder vaak is  een advocaat wettelijk verplicht of noodzakelijk.

Als een procedure bij de kantonrechter loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. De kantonrechter behandelt zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000).

Waarom zou een opdrachtgever bedragen tot € 250,00 per uur aan een advocaat betalen als dit helemaal niet nodig is?

Mijn juridische dienstverlening omvat onder meer:

Opstellen van overeenkomsten

Juridisch advies aan ondernemers

Algemeen juridisch advies

Specifiek concreet juridisch advies

Bemiddeling bij juridische conflicten

Bijstand bij arbeidsgeschillen (werkgever of werknemer)

Beoordelen van een vaststellingsovereenkomt (VSO)

Bijstand in huurgeschillen (verhuurder of huurder)

Bijstand in geschillen met gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

Opstellen van bezwaarschriften (Algemene Wet Bestuursrecht)

Opstellen en toetsen van algemene voorwaarden

Optreden als gemachtigde in procedures (eiser of gedaagde)

Opstellen dagvaardingen, conclusies en andere stukken

op het gebied van strafrecht:

Opstellen verzetsschrift tegen strafbeschikkingen Justitie

Dringend advies: Ga altijd in verzet  tegen een opgelegde strafbeschikking ter voorkoming van een strafblad .  Verzet moet binnen twee weken na dagtekening dus spoed is geboden.

tarieven

Voor juridische werkzaamheden wordt een uurtarief gehanteerd van € 95,00 exclusief btw. Voor het opstellen van algemene voorwaarden geldt een vast tarief van € 250,00 exclusief btw.

Er worden geen verborgen kosten zoals dossierkosten of kantoorkosten in rekening gebracht. Een eerste beoordeling of een persoonlijk gesprek van 30 minuten is kostenloos.

Mijn dienstverlening op het gebied van incasso:

Volledige behandeling van een incasso, van het sturen van een aanmaning tot het treffen van een regeling. Bij niet betaling voer ik de volledige procedure, uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever.

Voor de incassowerkzaamheden hanteer ik de tarieven zoals deze zijn vermeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012.

De 14 dagen brief:

U dient een particuliere debiteur (consument) nog een laatste kans in de vorm van een 14 dagen brief te geven voordat de u vordering ter incasso uit handen mag geven.  Zie het voorbeeld onder aan deze pagina.

Bij een overeenkomst met een  bedrijf zijn er  algemene voorwaarden van toepassing. Deze bevatten meestal een bepaling over incassokosten en een 14 dagen brief is dan niet noodzakelijk.

Hoogte incassokosten:

Deze bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Handige tools:
Bereken hier incassokosten
Incassokosten
14 dagen brief